Jdi na obsah Jdi na menu
 


Likvidace 100miliónů lidí

Jestliže skupina lidí, která si říká ,,Římský klub" tedy normální sekta, podvádí záměrně svět šířenímpoplašných zpráv, a ještě k tomu provozuje celosvětově úplně zbytečné a nákladné aktivity, které zruinovaly ekonomicky 100.000.000 lidí, pak se jedná o fanatické blázny této sekty. A ti zruinovaní obyvatelé planety Země nyní čelí již jen boji o přežití, a zřejmě jich již mnoho zemřelo na chudobu. Toto je ale cílená genocida lidí na planetě Zemi, provozovaná lidmi, kteří se na tomto genocidním ,,projektu" podíleli, a nebo podílejí. Chtějí mít tzv. kontrolovaný úbytek populace obyvatel planety Země.

Biopaliva

Lidé se také ptají, jak je možné, že se ve jménu boje s globálním oteplováním prosadila v západním světě politika biopaliv i přesto, že je zřejmé, že škodí nejen lidem, ale i přírodě. Existuje celá řada studií, které prokazují, že se při výrobě biopaliv uvolňuje do prostředí více skleníkových plynů, než při spalování fosilních paliv. Dokonce existují studie prokazující, že energetická bilance celého výrobního procesu biopaliv je záporná (víc energie se spotřebuje během produkce, než se nakonec získá). Hlavním skutečným důsledkem celé politiky je zpomalení hospodářského růstu, zbytečné drancování zemědělské půdy, paradoxně rozsáhlé kácení deštných pralesů kvůli pěstování energetických plodin, ale především přivedení více jak 100 miliónů lidí pod hranici chudoby v důsledku raketového zvýšení cen potravin (dle odhadu Světové banky). Dá se tedy mluvit spíše o jakési biopalivové genocidě chudých, než o snaze zachránit planetu (viz Brezina). Jako Češi bychom měli vědět, že politika biopaliv nás jako spotřebitele vyjde na 10 miliard korun ročně (Petr Mach: Jak vystoupit z EU s. 90). Dnes se již oficiálně Římský klub i Greenpeace od biopaliv distancují, ale cílem EU nadále zůstává zvýšit podíl biopaliv v pohonných hmotách na 10 % do roku 2020. To podle odhadů zabere 17,5 miliónů ha zemědělské půdy!

shrnutí:

  • 1< během procesu výroby biopaliv se více energie spotřebuje než vyrobí
  • 1Kč připlácíme ke každému litru paliva na biopaliva
  • 4x více škodí biopaliva než benzín a nafta a produkují i více skleníkových plynů
  • 50 litru biopaliva spotřebuje stejné množství rostlin, které by stačilo k přežití jednoho člověka celý rok
  • 2500Km2 (oblast 50×50km) osázených biopalivy je energetický ekvivalent k jednomu temelínskému jadernému reaktoru
  • 350 000ha (zhruba stejný počet fotbalových hřišť) deštného pralesa padne ročně v důsledku zvýšené poptávky po zemědělské půdě
  • 100 000 000 lidí se dostalo v důsledku růstu cen potravin způsobených biopalivy pod hranici chudoby (odhad Světové banky)
  • 6 000 000 000 Kč stojí české spotřebitele politika přimíchávání biopaliv ročně celkem (EU nám pro srovnání v roce 2007 poslala zhruba dvojnásobek této částky)

Stejně tak i masivní dotační podpora solárních a větrných elektráren, jejichž skutečná návratnost se bez dotací nachází daleko za jejich životností, vypadá spíš jako snaha zastavit hospodářský růst než jako snaha zachránit planetu před emisemi CO2. Výkup elektřiny ze solárních panelů nás jako spotřebitele přijde ročně na 20 miliard (Mach: Jak vystoupit z EU s. 90). Celkově nás to bude stát 750 miliard korun! Pro srovnání to je 35x více, než nám v roce 2008 EU poslala.